Atteikuma veidlapa (paraugs)
Бланк отказа(образец)

Aizpildiet un nosūtiet šo veidlapu tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma. 
Заполните и отправьте этот бланк только тогда, когда захотите отказаться от договора. 

Adresāts [šeit pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs norāda pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja nosaukumu, faktisko adresi un, ja ir, tālruņa numuru, faksa numuru un e-pasta adresi]
Адресат (здесь указывается фактический адрес и, если есть, номер телефона, номер факса и адрес эл. почты Продавца)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Es/mēs paziņoju/paziņojam, ka es/mēs vēlos/vēlamies atteikties no līguma, ko esmu/esam noslēdzis/noslēguši par šādu preču iegādi/pakalpojumu sniegšanu [nevajadzīgo svītrot]
Я/мы сообщаю/ сообщаем, что Я/мы желаю/желаем отказаться от договора, который Я/мы заключил/заключили на поставку следующих товаров / следующих услуг (ненужное удалить)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Lemesls noraidījuma
Причина отказа
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Datums un kārtas numurs/saņemšanas datums
Дата и номер заказа/ дата получения
____________________________________________________________________________________________________

Patērētāja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i)
Имя(на) и фамилия(ии) потребителя(лей)
____________________________________________________________________________________________________

Patērētāja(-u) adresе
Адрес потребителя(ей)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Patērētāja(-u) paraksts(-i)
Подпись(и) потребителя(ей)
____________________________________________________________________________________________________

Datums
Дата
____________________________________________________________________________________________________